Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на 1 338 броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и заложени по реда на ЗОЗ в полза на „Българска банка за развитие“ АД

http://www.bbr.bg/bg/o/prevozni-sredstva/rezultati-ot-proveden-tyrg-s-tajno-naddavane-za-prodajba-na-1-338-broja-tovarni-vagoni-sobstvenost-na-holding-bdj-ead-i-zalojeni-po-reda-na-zoz-v-polza-na-bylgarska-banka-za-razvitie-ad

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

06.07.2019

Възстановено е издаването на запазени места

Резервационната система за издаване на запазени места е възстановена и работи нормално.

05.07.2019

Временно е преустановено издаването на запазени места от всички гари

Временно е преустановено издаването на запазени места от всички гари за бързите влакове, които пътуват по основните направления в страната.

Вижте повече

Debug: ??x??