Курс „Локомотивен машинист на парни локомотиви“

Курс „Локомотивен машинист на парни локомотиви“

Центърът за професионално обучение /ЦПО/ към „Холдинг БДЖ“ ЕАД организира курс за „Локомотивен машинист на парни локомотиви“.

Обученията ще стартират на 8-ми април в гр. София и на 7-ми май в гр. Горна Оряховица.

Входящото минимално образователно и квалификационно равнище на кандидатите за обучение е завършено средно образование и придобита правоспособност „Локомотивен машинист“ с професионална квалификация „Локомотивен машинист на дизелови локомотиви“ и/или „Локомотивен машинист на електрически локомотиви“.

Курсът е единствен по рода си поради уникалността и атрактивността на парните локомотиви. Подобно обучение се организира за първи път през последните 10 години.

За повече информация: тел. 0884605498 – инж. Б. Алексиева – главен експерт, обучение и квалификация в ЦПО към „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Информация за други обучения в Центъра за професионално обучение може да намерите тук.

За Холдинг БДЖ

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??