Курс „Локомотивен машинист на парни локомотиви“

Курс „Локомотивен машинист на парни локомотиви“

Центърът за професионално обучение /ЦПО/ към „Холдинг БДЖ“ ЕАД организира курс за „Локомотивен машинист на парни локомотиви“.

Обученията ще стартират на 8-ми април в гр. София и на 7-ми май в гр. Горна Оряховица.

Входящото минимално образователно и квалификационно равнище на кандидатите за обучение е завършено средно образование и придобита правоспособност „Локомотивен машинист“ с професионална квалификация „Локомотивен машинист на дизелови локомотиви“ и/или „Локомотивен машинист на електрически локомотиви“.

Курсът е единствен по рода си поради уникалността и атрактивността на парните локомотиви. Подобно обучение се организира за първи път през последните 10 години.

За повече информация: тел. 0884605498 – инж. Б. Алексиева – главен експерт, обучение и квалификация в ЦПО към „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Информация за други обучения в Центъра за професионално обучение може да намерите тук.

За Холдинг БДЖ

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??