Курс „Началник влак товарно движение с право да извършва проба на автоматични влакови спирачки“ с придобиване на правоспособност „Началник влак“

Курс „Началник влак товарно движение с право да извършва проба на автоматични влакови спирачки“ с придобиване на правоспособност „Началник влак“

Центърът за професионално обучение /ЦПО/ към „Холдинг БДЖ“ ЕАД набира курсисти за професионално обучение „Началник влак товарно движение с право да извършва проба на автоматични влакови спирачки“ с придобиване на правоспособност „Началник влак“.

Курсът ще стартира през месец април 2019г.в гр. Горна Оряховица.

Входящото минимално образователно равнище на кандидатите за обучение е завършено средно образование.

При успешно завършване на курса и положени изпити обучаващите се лица придобиват професионална квалификация „Началник влак товарно движение с право да извършва проба на автоматични влакови спирачки“ и правоспособност „Началник влак“.

За повече информация: тел. 0888444289 – инж. Н. Николов – главен експерт, обучение и квалификация в ЦПО към „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

За Холдинг БДЖ

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??