Курс „Помощник локомотивен машинист на електрически локомотиви с право да извършва проба на автоматични влакови спирачки“ с придобиване на правоспособност „Помощник локомотивен машинист“

Курс „Помощник локомотивен машинист на електрически локомотиви с право да извършва проба на автоматични влакови спирачки“ с придобиване на правоспособност „Помощник локомотивен машинист“

Центърът за професионално обучение /ЦПО/ към „Холдинг БДЖ“ ЕАД набира курсисти за професионално обучение „Помощник локомотивен машинист на електрически локомотиви с право да извършва проба на автоматични влакови спирачки“ и придобиване на правоспособност „Помощник локомотивен машинист“.

Курсът се организира от 22-ри април 2019г. в учебната база на ЦПО в гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 120 А.

Входящото минимално образователно равнище на кандидатите за обучение е завършено средно образование.

При успешно завършване на курса и положени изпити обучаващите се лица придобиват професионална квалификация „Помощник локомотивен машинист на електрически локомотиви с право да извършва проба на АВС“ и правоспособност „Помощник локомотивен машинист“.

За повече информация: тел. 0884605498 – инж. Б. Алексиева – главен експерт, обучение и квалификация в ЦПО към „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

За Холдинг БДЖ

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??