Професионални обучения „Помощник локомотивен машинист на електрически локомотиви с право да извършва проба на автоматични влакови спирачки /авс/“ и придобиване на правоспособност „помощник локомотивен машинист

Професионални обучения „Помощник локомотивен машинист на електрически локомотиви с право да извършва проба на автоматични влакови спирачки /авс/“ и придобиване на правоспособност „помощник  локомотивен машинист

Центърът за професионално обучение /ЦПО/ към „Холдинг БДЖ“ ЕАД набира курсисти за професионални обучения „Помощник локомотивен машинист на електрически локомотиви с право да извършва проба на автоматични влакови спирачки /АВС/“ и придобиване на правоспособност „Помощник локомотивен машинист“.

Обученията ще стартират до края на м. юли 2019 година в градовете Пловдив и Горна Оряховица.

Необходимото минимално образователно равнище на кандидатите за обучение е завършено средно образование.

При успешно завършване на курса и положени изпити обучаващите се лица придобиват професионална квалификация „Помощник локомотивен машинист на електрически локомотиви с право да извършва проба на АВС“ и правоспособност „Помощник локомотивен машинист“.

За повече информация: тел. 0884605498 – инж. Б. Алексиева – главен експерт, обучение и квалификация в ЦПО към „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Информация за други обучения в Центъра за професионално обучение може да намерите тук.

 

За Холдинг БДЖ

Новини

06.07.2019

Възстановено е издаването на запазени места

Резервационната система за издаване на запазени места е възстановена и работи нормално.

05.07.2019

Временно е преустановено издаването на запазени места от всички гари

Временно е преустановено издаването на запазени места от всички гари за бързите влакове, които пътуват по основните направления в страната.

Вижте повече

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??