„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот „Открита площ в размер на 30 кв. м. за поставяне на преместваемо съоръжение „каравана” в района на Локомотивно депо Пловдив, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, находящ се на територията на Локомотивно депо Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Сергей Румянцев” № 1

 

Обявление

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

06.07.2019

Възстановено е издаването на запазени места

Резервационната система за издаване на запазени места е възстановена и работи нормално.

05.07.2019

Временно е преустановено издаването на запазени места от всички гари

Временно е преустановено издаването на запазени места от всички гари за бързите влакове, които пътуват по основните направления в страната.

Вижте повече

Debug: ??x??