„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем в 1 /един/ лот на 4 /четири/ броя движими вещи: Трасажна маса № 15923 – 1 брой, Подвижен изсмуквател за пушек – 6878 – 1 брой, Вакуумиращо устройство за изправяне на странични стени А1446912 – 1 брой и Отоплител – 1 брой, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, намиращи се на територията на „Вагонен завод – Интерком” АД, с адрес: гр. Дряново.

 

Обявление

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

Вчера, 17:35

Управленският екип на БДЖ представи основните приоритети в работата си пред Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията

На проведеното днес (20-и март) заседание на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията управленския екип на БДЖ представи основните приоритети в своята работа.

Вчера, 15:04

БДЖ организира обществена консултация по проекта за закупуване на нови влакове

Мениджърският екип на БДЖ отправя покана към всички ангажирани лица да споделят своята визия във връзка с рестартирането на проект „Закупуване на нов подвижен състав за нуждите на БДЖ”.

Вижте повече

Debug: ??x??