ПОКАНА за предоставяне на оферта за поръчка с предмет: "Подмяна на подовите настилки в стаите на ПВЦ "Приморско" към Поделение за "Почивна дейност" при "Холдинг БДЖ" ЕАД.

Краен срок за получаване на оферти: 16:45 ч. на 07.05.2019 г.

Покана №39-02-58/23.04.2019г.

Техническа спецификация - Приложение №1

Техническо предложение - Образец

Ценово предложение - Образец

Проект на договор - Приложение №4

22.05.2019г.

Съобщение 

Ценово предложение Образец №2А

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

14.06.2019

БДЖ осигурява пътуването на участниците в XXXVI Национален детски литературен конкурс „Искри 2019”

За поредна година БДЖ осигурява безплатното пътуване на децата, участници в организирания от Българското национално радио XXXVI Национален радиоконкурс за детско литературно творчество „Искри 2019”. Конкурсът се провежда на 15-и и 16-и юни в София и отново ще събере талантливи деца от цяла България, които ще получат своето заслужено време в националния ефир.

13.06.2019

БДЖ планира поетапно обновяване на подвижния състав през следващите 15 г.

На проведената по-рано днес кръгла маса за обществено обсъждане на тема: Проект "Закупуване на нов подвижен състав за нуждите на БДЖ и инвестициите в националната железопътна инфраструктура" бяха представени възможностите за поетапно обновяване на влаковете през следващите 15 години.

Вижте повече

Debug: ??x??