БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 1914 броя отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, в състоянието в което са и от мястото където се намират, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, посочени в Приложение № 1 към тръжната документация

 

Обявление

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

Днес, 17:35

Управленският екип на БДЖ представи основните приоритети в работата си пред Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията

На проведеното днес (20-и март) заседание на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията управленския екип на БДЖ представи основните приоритети в своята работа.

Днес, 15:04

БДЖ организира обществена консултация по проекта за закупуване на нови влакове

Мениджърският екип на БДЖ отправя покана към всички ангажирани лица да споделят своята визия във връзка с рестартирането на проект „Закупуване на нов подвижен състав за нуждите на БДЖ”.

Вижте повече

Debug: ??x??