Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 65 /шестдесет и пет/ броя колооси демонтирани от локомотиви 07 серия, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, идентифицирани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 13 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??