Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 65 /шестдесет и пет/ броя колооси демонтирани от локомотиви 07 серия, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, идентифицирани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 13 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??