„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 4 броя бракувани моторни превозни средства, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, за добиване на скрап, в състоянието, в което са и от мястото където се намират, разделени в 4 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??