Списък на лотовете голямотонажни контейнери, собственост на "Холдинг БДЖ" ЕАД, продадени на търга, проведен на 04.10.2019 г.

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??