Списък на товарните вагони, продадени на търга за продажба на 555 броя товарни вагони, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, проведен на 21.05.2019 г.

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??