Списък на товарните вагони, продадени на търга за продажба на 555 броя товарни вагони, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, проведен на 21.05.2019 г.

Debug: ??x??