Списък на товарните вагони, продадени на търга за продажба на 555 броя товарни вагони, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, проведен на 21.05.2019 г.

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??