Велик Занчев

Велик Занчев

Председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД


Назад

Велик Занчев е председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД от м. ноември 2014 г.

Кариерата му в „Холдинг БДЖ” ЕАД започва през м. април 2010 г. като директор на Дирекция „Корпоративни дейности”, след което през 2011 г. е назначен за директор на Дирекция „Финанси и администрация”. От м. август 2012 г. до м. април 2013 г. Занчев заема поста изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД. През периода 2012 г. –  януари 2014 г. е зам.-председател на Надзорния съвет на „БДЖ – Кончар” АД.

От м. април до м. август 2013 г. е изпълнявал длъжността председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

През годините Занчев е заемал редица длъжности като търговски представител, търговски директор и финансов мениджър в различни български компании.

От м. септември 2013 г. досега е генерален директор на фирма „Матеко България” ЕООД.

Велик Занчев притежава магистърска степен по „Финанси” от УНСС, гр. София.

В свободното си време играе боулинг и обича да се разхожда в планината.

Debug: ??x??