Владимир Владимиров

Владимир Владимиров

Изпълнителен директор


Назад

Владимир Владимиров е изпълнителен директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от м. май 2017 г. 

Кариерата му в „Холдинг БДЖ” ЕАД започва през м. октомври 2009 г., когато заема поста председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД. Владимиров изпълнява тази длъжност до м. април 2013 г. Основните му отговорности през този период са свързани с провеждането на реформите в Холдинга и двете му дъщерни дружества. През периода м. ноември 2014 г. - м. февруари 2017 г. Владимиров е изпълнявал длъжността изпълнителен директор на дружеството. Сега отново е назначен на тази позиция с цел да продължи програмата за оздравяване и развитие на БДЖ.

Владимиров е мениджър и финансист с богата управленска и консултантска кариера. През годините работи като финансов и изпълнителен директор във фирми от различни сектори на българската икономика – строителство и недвижими имоти, търговия с гориво, производство на газстанции и масла, производство на продукти за хранително-вкусовата промишленост и др. Бил е бизнес консултат и на няколко големи български компании. 

Владимир Владимиров е магистър по „Бизнес администрация” от Moore School of Business University of South Carolina – Колумбия, САЩ и Wirtschaftsuniversität Wien – Виена, Австрия. Член е на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – Лондон. Завършил е магистратури по „Международни икономически отношения” и „Финансов мениджмънт” в УНСС, гр. София. Член на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България.

В свободното си време гледа и играе футбол – фен е на ЦСКА и Liverpool и посещава фитнес залата. Слуша предимно джаз, а любимата му изпълнителка е Шаде.

 

Debug: ??x??