Маргарита Петрова-Кариди

Маргарита Петрова-Кариди

Маргарита Петрова-Кариди е председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД от м. юли 2021 г.

Специалист с дългогодишен опит  в областта на корпоративното управление, финанси и банково дело. Веднага след дипломирането си започва работа в сектора като  експерт и последователно заема редица ръководни позиции. През 1994 г. е назначена за финансов директор в първата чуждестранна банка в България, а през 1997 г. става неин генерален мениджър. В следващите 10 години е пряко ангажирана с установяването и  разрастването на бизнеса на институцията, за която работи. В този период банката съществено разраства операциите си в България и придобива и местна банка. Преминава процес на успешна интеграция на двете институции и от 2008 г. е изпълнителен директор. В допълнение на тези отговорности е била и пряко ангажирана и отговорна за създаването и на други дружества на финансовата група.

От 2014 г. поема нов мандат като изпълнителен директор в една от най-големите  банкови институции в страната, където поема нови отговорности и ресори в областта на риска, кредитирането, преструктурирания и събиране на вземания.

Има и опит в областта на управленското и проектно консултиране в различни сфери като финанси, корпоративно управление и преструктуриране на компании, управление на риска.

Маргарита Петрова-Кариди е магистър по финанси и банково дело в УНСС. Също така е дипломиран магистър по право. През годините е преминала през редица обучения в областта на управлението в реномирани институции, включително тригодишно обучение за лидери  по програма за executive MBA в ALBA Business school Athens.

Владее английски, гръцки и руски език.

Debug: ??x??