Петко Петков

Петко Петков

 Член на Съвета на директорите


Назад

Петко Петков е член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от м. януари 2022 г.

През 1993 г. започва професионалната си кариера в системата на железниците, когато е назначен на длъжност „Началник влак”, Превозен район Варна, като през годините е заемал различни експлоатационни, експертни и ръководни длъжности в превозната дейност.

От 2006 г. до настоящия момент, основните му отговорности са свързани с осъществяване на контрол върху дейностите и процесите в структурите на БДЖ Група, като е заемал различни ръководни позиции в областта на „Вътрешния контрол” и „Вътрешния одит”.

Петко Петков притежава магистърски степени от Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, специалност „Финанси” и от Висше транспортно училище „Т. Каблешков”, специалност „Транспортен мениджмънт и логистика”; бакалавърски степени от Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, специалност „Стопанско управление” и от Висше транспортно училище „Т. Каблешков”, специалност „Технология и управление на ЖП транспорт”; както и сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”от министерство на финансите.

Свободното си време прекарва на вилата със семейството и приятелите си.

 

 

Debug: ??x??