Петко Петков

Петко Петков

ИД ръководител „Звено за Вътрешен одит”​


Назад

Петко Петков е ИД ръководител на „Звено за Вътрешен одит” в „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от м. октомври 2017 г. 

През 1993 г. започва професионалната си кариера в системата на железниците, когато е назначен на длъжност „Началник влак”, Превозен район Варна, като през годините е заемал различни експлоатационни, експертни и ръководни длъжности в превозната дейност.
 
От 2006 г. до настоящия момент, основните му отговорности са свързани с осъществяване на контрол върху дейностите и процесите в структурите на БДЖ Група, като е заемал различни ръководни позиции в областта на „Вътрешния контрол” и „Вътрешния одит”.
 
Петко Петков притежава магистърски степени от Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, специалност „Финанси” и от Висше транспортно училище „Т. Каблешков”, специалност „Транспортен мениджмънт и логистика”; бакалаварски степени от Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, специалност „Стопанско управление” и от Висше транспортно училище „Т. Каблешков”, специалност „Технология и управление на ЖП транспорт”; както и сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”от Министерството на финансите.
 
Свободното си време прекарва на вилата със семейството и приятелите си. 

 

 

Debug: ??x??