Светломир Николов

Светломир Николов

Светломир Николов е член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от месец декември 2018 г.

Завършил е специалност „Технология и организация на железопътния транспорт” във ВВТУ „Тодор Каблешков”, след което придобива магистърска степен по икономика в УНСС София.

Професионалната му кариера е изцяло свързана с железопътния транспорт. Заемал е длъжностите ръководител движение и зам. началник гара към Поделение за товарни превози - София. 

Професионалното си развитие продължава като началник отдел “Управление на движението“, началник отдел „Експлоатация“, ръководител сектор „Организация на работа в гарите”, директор на поделение „Управление на движението на влаковете и гарова дейност” - София и прокурист на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД.

 

Debug: ??x??