Инж. Георги Друмев

Инж. Георги Друмев е изпълнителен директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД

Вижте повече


Велик Занчев

Велик Занчев е председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД

Вижте повече


Филип Алексиев

Филип Алексиев е финансов директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД и заместник-председател на Съвета на директорите

Вижте повече


Инж. Георги Друмев

Инж. Георги Друмев е изпълнителен директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД

Вижте повече


Филип Алексиев

Филип Алексиев е финансов директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД и заместник-председател на Съвета на директорите

Вижте повече


Доротея Чешанкова

Доротея Чешанкова е ръководител „Звено за Вътрешен одит” в „Холдинг Български държавни железници” ЕАД

Вижте повече


Debug: ??x??