Владимир Владимиров

Владимир Владимиров е изпълнителен директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от м. май 2017 г.

Вижте повече


Велик Занчев

Велик Занчев е председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД

Вижте повече


Филип Алексиев

Филип Алексиев е финансов директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД и заместник-председател на Съвета на директорите

Вижте повече


Владимир Владимиров

Владимир Владимиров е изпълнителен директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от м. май 2017 г.

Вижте повече


Филип Алексиев

Филип Алексиев е финансов директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД и заместник-председател на Съвета на директорите

Вижте повече


Петко Петков

Петко Петков е ИД ръководител на „Звено за Вътрешен одит” в „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от м. октомври 2017 г.

Вижте повече


Debug: ??x??