Холдинг БДЖ ЕАД

Холдинг БДЖ ЕАД

Холдинговата група Български Държавни Железници (БДЖ), като структура от дружества, извършва дейности в областта на железопътния транспорт и предоставя услуги по превоз на пътници и товари в националната и международната железопътна мрежа.

Структурата на групата е формирана от „Холдинг БДЖ“ ЕАД, държавно дружество с принципал министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и дъщерни дружества, като основната дейност се извършва чрез „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, а като спомагателни са „Поделение за почивна дейност“ (към „Холдинг БДЖ“ ЕАД), „Център за Професионално обучение“ (към „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД) и „БДЖ Булвагон“ ЕАД (дъщерно на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД).

В съответствие със съвременната практика в Европейския съюз през 2002 г. поддържането на железопътната мрежа е отделено в самостоятелната Национална компания „Железопътна инфраструктура“(НКЖИ), докато БДЖ продължава единствено да експлоатира подвижния състав по мрежата.

Като основно дружество,„Холдинг БДЖ“ ЕАД е връзката между собственика – българската държава, в лицето на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и дейността на дъщерните дружества – основно „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, като провежда определената национална политиката в областта на железопътния транспорт.

„Холдинг БДЖ“ ЕАД се явява и лице – представител на групата, в редица международни организации като UIC (International Union of Railways), ОСЖД (Организация Сотрудничества Железных Дорог), EUROFIMA (Rolling Stock Financing), CER (Community of European Railway and Infrastructure), както и в национални такива като КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) и АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България).

Инфо

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Полезно от БДЖ

Debug: ??x??