Холдинг БДЖ ЕАД

Холдинг БДЖ ЕАД

Холдинговата група Български Държавни Железници (БДЖ), като структура от дружества, извършва дейности в областта на железопътния транспорт и предоставя услуги по превоз на пътници и товари в националната и международната железопътна мрежа.

Структурата на групата е формирана от „Холдинг БДЖ“ ЕАД, държавно дружество с принципал министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и дъщерни дружества, като основната дейност се извършва чрез „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, а като спомагателни са „Поделение за почивна дейност“ (към „Холдинг БДЖ“ ЕАД), „Център за Професионално обучение“ (към „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД) и „БДЖ Булвагон“ ЕАД (дъщерно на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД).

В съответствие със съвременната практика в Европейския съюз през 2002 г. поддържането на железопътната мрежа е отделено в самостоятелната Национална компания „Железопътна инфраструктура“(НКЖИ), докато БДЖ продължава единствено да експлоатира подвижния състав по мрежата.

Като основно дружество,„Холдинг БДЖ“ ЕАД е връзката между собственика – българската държава, в лицето на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и дейността на дъщерните дружества – основно „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, като провежда определената национална политиката в областта на железопътния транспорт.

„Холдинг БДЖ“ ЕАД се явява и лице – представител на групата, в редица международни организации като UIC (International Union of Railways), ОСЖД (Организация Сотрудничества Железных Дорог), EUROFIMA (Rolling Stock Financing), CER (Community of European Railway and Infrastructure), както и в национални такива като КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) и АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България).

Инфо

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Полезно от БДЖ

Информация за пътуване на групи над 6 човека

Информация за пътуване на групи над 6 човека

При пътуване на повече от шест човека заедно, е необходимо да...

Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение

Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение

Тарифата е разработена на основание Закона за железопътния транспорт...

Debug: ??x??