Холдинг БДЖ ЕАД

Холдинг БДЖ ЕАД

Холдинговата група Български Държавни Железници (БДЖ), като структура от дружества, извършва дейности в областта на железопътния транспорт и предоставя услуги по превоз на пътници и товари в националната и международната железопътна мрежа.

Структурата на групата е формирана от „Холдинг БДЖ“ ЕАД, държавно дружество с принципал Министерство на Транспорта, информационните технологии и съобщенията, и дъщерни дружества, като основната дейност се извършва чрез „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ Товарни превози“ ЕООД, а като спомагателни са „Поделение за почивна дейност“ (към „Холдинг БДЖ“ ЕАД), „Център за Професионално обучение“ (към „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД) и „БДЖ Булвагон“ ЕАД (дъщерно на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД).

В съответствие със съвременната практика в Европейския съюз през 2002 г. поддържането на железопътната мрежа е отделено в самостоятелната Национална компания „Железопътна инфраструктура“(НКЖИ), докато.БДЖ продължава единствено да експлоатира подвижния състав по мрежата.

Като основно дружество,„Холдинг БДЖ“ ЕАД е връзката между собственика – българската държава, в лицето на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и дейността на дъщерните дружества – основно „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ Товарни превози“ ЕООД, като провежда определената национална политиката в областта на железопътния транспорт.

„Холдинг БДЖ“ ЕАД се явява и лице – представител на групата, в редица международни организации като UIC (International Union of Railways), ОСЖД (Организация Сотрудничества Железных Дорог), EUROFIMA (Rolling Stock Financing), CER (Community of European Railway and Infrastructure), както и в национални такива като КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България).

Инфо

Новини

26.02.2021

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

26.02.2021

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Debug: ??x??