Административен адрес и контакти


По въпроси и предложения свързани с обслужване на пътници и превоз на товари, можете да се обърнете към контактите на съответните дружества - БДЖ Пътнически превози ЕООД и БДЖ Товарни превози ЕООД


Контакти с медии, публикации и изявления - чрез Пресцентър БДЖ


 

ХОЛДИНГ БДЖ ЕАД

Адрес: ул. Иван Вазов № 3, София 1080
E-mail: holding@bdz.bg

Деловодство - Тел./Факс: 02 890 7188

 

Отдел Човешки ресурси - Тел.: 02 890 7183

Отдел Счетоводство - Тел./Факс: 02 890 7200

Отдел Управление на собствеността - Тел.: 02 890 7370

Отдел Поръчки - Тел.: 02 890 7181

 

Съвет на Директорите - Тел./Факс: 02 981 1110

 

Инфо

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Debug: ??x??