Инж. Ангел Стоянов

Инж. Ангел Стоянов е изпълнителен директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД

Вижте повече


Даниела Везиева

Даниела Везиева е председател на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД.

Вижте повече


Инж. Ангел Стоянов

Инж. Ангел Стоянов е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД .

Вижте повече


Петко Петков

Петко Петков е член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД .

Вижте повече


Филип Алексиев

. е финансов директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от м. март 2013 г.

Вижте повечеDebug: ??x??