Инж. Георги Друмев

Инж. Георги Друмев е изпълнителен директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от м. юли 2021 г.

Вижте повече


Инж. Георги Друмев

Инж. Георги Друмев е член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от месец февруари 2021 г.

Вижте повече


Маргарита Петрова-Кариди

Маргарита Петрова-Кариди е председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД от м. юли 2021 г.

Вижте повече


Светломир Николов

Светломир Николов е член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от месец декември 2018 г.

Вижте повече


Филип Алексиев

Филип Алексиев. е финансов директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от м. март 2013 г.

Вижте повечеDebug: ??x??