Филип Алексиев

Филип Алексиев

Финансов директор


Назад

Филип Алексиев е финансов директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от м. март 2013 г.

Кариерата му в „Холдинг БДЖ” ЕАД започва през м. януари 2002 г., като член на Съвета на директорите на тогавашното „БДЖ” ЕАД. Алексиев заема тази длъжност до м. март 2003 г. Основните му отговорности през този период са свързани с провеждането на първата вълна от реформи в железопътния сектор, касаещи разделянето на бившето НК „БДЖ” на инфраструктурно предприятие и превозвач – ДП „НКЖИ” и „БДЖ” ЕАД.

През годините е заемал и редица други ръководни длъжности като финансов и изпълнителен директор, както и като бизнес консултат в различни български компании.

От м. септември 2014 г. до м. декември 2018 г. Алексиев е бил заместник-председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД.  

Филип Алексиев притежава магистърска степен по „Счетоводство и контрол” от УНСС, гр. София. Специализирал е „Risk Management” в The Georgetown University, Вашингтон, САЩ.  

В свободното си време плува и кара ски. Интересува се от високи технологии и технологични стартъпи.

Debug: ??x??