Инж. Георги Друмев

Инж. Георги Друмев

Изпълнителен директор


Назад

Инж. Георги Друмев е изпълнителен директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от м. август 2023 г.

Назначен е на основание чл. 52, ал. 1 по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, валидно до провеждането на конкурс за избор на председател и членове на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.
Професионалната му кариера е преминала в системата на железниците, където е заемал длъжности от експлоатационната дейност като маневрен стрелочник, ръководител движение и технолог на гара Подуяне разпределителна, след което е Началник на гара София товарна. В последствие е ръководил отдели „Търговска експлоатация и маркетинг”, „Товарна дейност” и „Оперативно – диспечерски” в Поделение за товарни превози София и достига до директор и зам. директор на поделението. Заемал е длъжностите директор на Поделение „Управление на движението на влаковете и гаровата дейност” в ДП „НКЖИ”, директор на Дирекция „Експлоатация и техническо осигуряване” в „БДЖ - Товарни превози” ЕООД и е бил управител на дружеството, а през 2017 г. и 2021 г. също е назначаван за изпълнителен директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД.

За кратко извън сферата на железопътния транспорт е управлявал дружества в ресора на Министерство на отбраната. Преди назначението си за изпълнителен директор е заемал длъжността управител на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД.

Георги Друмев е специалист в областта на железницата с дългогодишен опит в системата. Завършил е ВВТУ „Тодор Каблешков”, специалност „Технология и организация на железопътния транспорт”.

Debug: ??x??