Структура и дейност

Холдинговата група Български Държавни Железници, като структура от дружества, извършва дейности в областта на железопътния транспорт и предоставя услуги по превоз на пътници и товари в националната и международната железопътна мрежа.

Структурата на групата е формирана от „Холдинг БДЖ“ ЕАД и дъщерни дружества, като основната дейност се извършва чрез „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, а като спомагателни са „Поделение за почивна дейност“ (към „Холдинг БДЖ“ ЕАД), „Център за Професионално обучение“ (към „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД) и „БДЖ - Булвагон“ ЕАД (дъщерно на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД). 

Като основно дружество, „Холдинг БДЖ“ ЕАД е връзката между собственика – българската държава, в лицето на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и дейността на дъщерните дружества – основно „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, като провежда определената национална политиката в областта на железопътния транспорт.

„Холдинг БДЖ“ ЕАД притежава и миноритарни дялови участия в дружествата „Прибой“ ООД (инфраструктурен оператор на почивна база Фичоза),  „БДЖ Кончар“ АД (ремонтна дейност, в процедура по несъстоятелност), „БДЖ Трансимпекс“ АД (ремонтна дейност и управление на активи, без стопанска дейност) и „EUROFIMA - Rolling Stock Financing“ AG (финансово дружество по придобиване на активи).

"Холдинг БДЖ" ЕАД е и официалният представител на холдинговата група в редица международни професионални организации, сред които:

  • Международен съюз на железниците (UIC);
  • Международен комитет за железопътен транспорт (CIT);
  • Общност на Европейските железници (CER)
  • Група на железниците от юго-източна Европа (SERG);
  • Организация за сътрудничество на железниците ОСЖД;
  • Конференция за сигурност в железопътния транспорт COLPOFER.
  • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

"Холдинг БДЖ" ЕАД поддържа търговски и оперативни отношения с всички европейски железопътни предприятия и е ключов регионален партньор за осъществяване на политиката на Европейския съюз за изграждане на единна железопътна общност и за осигуряване на качествени, безопасни и екологични транспортни услуги.

 

За Холдинг БДЖ

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Полезно от БДЖ

Debug: ??x??