„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими краткотрайни и дълготрайни материални активи (без подвижен състав), в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, находящи се на територията на цялата страна, разделени в 42 лота, описани в Приложение № 1 към тръжната документация

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??