„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими краткотрайни и дълготрайни материални активи (без подвижен състав), в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, находящи се на територията на цялата страна, разделени в 42 лота, описани в Приложение № 1 към тръжната документация

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??