Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Място и срок на подаване на документите по т. 4 от обявата: в деловодството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД до адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:45 ч., до десетия работен ден от публикуване на обявата, включително.

Място и срок, в който може да се получи информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в дружеството, както и проект на договора за възлагане на управлението: в сградата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, гр. София, с адрес: ул. „Иван Вазов” № 3, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. до десетия работен ден от публикуване на обявата, включително.

Повече информация може да намерите в прикачения файл.

Кариера
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??