Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Място и срок на подаване на документите по т. 4 от обявата: в деловодството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД до адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:45 ч., до десетия работен ден от публикуване на обявата, включително.

Място и срок, в който може да се получи информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в дружеството, както и проект на договора за възлагане на управлението: в сградата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, гр. София, с адрес: ул. „Иван Вазов” № 3, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. до десетия работен ден от публикуване на обявата, включително.

Повече информация може да намерите в прикачения файл.

Кариера
Профил на купувача по дружества

Новини

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

26.02.2021

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??