БДЖ подписа партньорско споразумение с професионални гимназии по железопътен транспорт

БДЖ подписа партньорско споразумение с професионални гимназии  по железопътен транспорт

Днес, 29.03.2019 г., „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД подписа партньорско споразумение с професионални гимназии по железопътен транспорт с цел развитие на проекта „Заедно напред”. На официалната среща в сградата на БДЖ присъстваха изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД инж. Никола Василев, управителят на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД инж. Христо Иванов, директор „Човешки ресурси” Десислава Стоянова, директор на Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев” гр. София инж. Николая Найденова и преподавател по специални предмети на Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков  Вапцаров” гр. Горна Оряховица инж. Гичка Пандъкова.

По време на срещата инж. Никола Василев отбеляза, че представителите на двете гимназии могат да открият стабилна и сигурна подкрепа в лицето на националния железопътен превозвач. Страните се обединиха около общото мнение, че сътрудничеството ще допринесе за по-ефективно използване на необходимите ресурси в областта на подготовката и обучението на кадри.

Подписването на това партньорско споразумение между страните регламентира спомагане за реализацията на обучението на  учениците от професионалните училища. Целта е да се повиши ефективността на образователния процес, както и да се задълбочи сътрудничеството между бизнес средата и образованието за постигане на по-високо ниво на подготовка на бъдещи специалисти. Във връзка с предлаган държавен план-прием след завършен VII клас в дуална форма на обучение учениците имат възможност да запишат професия „Техник по железопътна техника”, специалност „Локомотиви и вагони”, професия „Електротехник”, както и специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника”.

Припомняме, че първото партньорско споразумение за дуално обучение по проект „Заедно напред” се сключи между „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство гр. Мездра през 2018 г. В резултат на това за учебната 2018/2019 г. се откри паралелка с дуална форма на обучение с предпочетена професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника”.

 

 

 

 

 

 

За Холдинг БДЖ

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Стандарти за поведение на персонала при обслужването на клиенти

Стандарти за поведение на персонала при обслужването на клиенти

Стандартите за Обслужване на клиентите на „БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ*...

Debug: ??x??