Информация за осигуряване на предпазни средства за служителите

По повод на публикации, относно осигуряване на предпазни средства за служителите от превозния персонал на БДЖ, управленският екип на дружеството би искал да внесе следното пояснение, с цел да бъдат избегнати спекулативни твърдения и за успокоение на своите служители:

Във връзка със създалата се динамична ситуация около разпространението на COVID -19 на територията на Република България, "БДЖ - Пътнически Превози" ЕООД предприе следните превантивни мерки за доставка на материали за ограничаване на неговото разпространение.

На 9 март 2020 г. е направена поръчка за закупуване на следните необходими допълнителни лични предпазни средства:

- Маски за многократна употреба -                         10 000 броя;

- Ръкавици за еднократна употреба -                       20 000 броя;

- Предпазни очила -                                                     1 000 броя;

- Индивидуални спрейове за ръце (200 мл. ) -          6 000 броя;

- Дезинфектант за ръце - 5 литра                                  650 броя;

- Денатуриран спирт 99% -                                     20 000 литра.

От 13 март до днес /16 март/ са доставени 10 000 литра спирт за разпределение по места в основните поделения в страната. До 12:00 ч. днес на служителите са раздадени общо 1 800 броя маски и 2 600 броя ръкавици.

Доставките на останалите лични предпазни средства са съобразени с най-кратките и възможни срокове за производство и доставка, а именно: - маски и ръкавици - 19 март 2020 г. Предпазни очила, индивидуални спрейове за ръце и дезинфектант за ръце - до 20 март 2020 г.

Посочените доставки са реализирани в съкратени срокове и въпреки затрудненията в снабдяването с необходимите количества дезинфектанти и лични предпазни средства, свързани с лавинообразното търсене на вътрешния пазар.

Основните приоритети пред националния железопътен превозвач са гарантирането на безопасно придвижване и опазване здравето на клиентите и служителите на БДЖ, както и  отговорността за осигуряване на транспортно обслужване на обществото.

За Холдинг БДЖ

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Debug: ??x??