Мениджърският екип на БДЖ представи основните акценти за дейността на дружеството пред Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията

На проведеното вчера заседание на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията мениджърският екип на БДЖ представи основните акценти за дейността на дружеството.

На народните представители бяха посочени промените в структурата на дружествата от групата на БДЖ. Както е известно, съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия, в срок до месец октомври, двете дружества – БДЖ - Пътнически превози и БДЖ - Товарни превози, трябва да променят правната си форма от ЕООД в ЕАД. Чрез тяхното преобразуване се осигурява и възможността за преминаването им на директно подчинение на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с трансформиране на „Холдинг БДЖ” ЕАД в самостоятелно дружеството или сливането му с „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД.

По време на заседанието стана ясно, че към края на 2019 г., в „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са приключили почти всички поръчки за ремонт на текущия подвижен състав и в момента се реализира тяхното изпълнение. Извършеното техническото обезпечаване е свързано със следните подписани договори, провеждане на обществени поръчки, както и предстоящо стартиране на други:

•          Подписан е пет годишен договор за ремонт и поддръжка на 46 мотрисни влака ЕМВ и ДМВ Сименс;

•          Подписани са 3 договора за подемен ремонт на общо 20 локомотива 44/45 серия, използвани в текущия график;

•          Подписан е договор за възстановяване и модернизация на 10 бр. извадени от текуща употреба локомотива 44/45 серия;

•          Изпълнява се договор за поддръжка на 9 локомотива 44/46 серия за срок от 3 години;

•          Изпълнява се договор за капитален ремонт на 2 бр. локомотива 46 серия (БДЖ-ТП);

•      Изпълняват се тригодишни договори за ремонт на 227 вагона, като до момента са извършени средни и капитални ремонта на 91 вагона;

•          Изпълнява се обществена поръчка за ремонт на товарни вагони (БДЖ-ТП);

•          Провежда се обществена поръчка за капитален ремонт на още 10 електрически локомотива 44/45 серия;

•          Провежда се обществена поръчка за закупуване на 10 нови електрически локомотива на прогнозна стойност от 58 млн. лева;

•          Провежда се обществена поръчка за краткосрочен наем на 8 локомотива за срок от 6 + 6 месеца;

•          Провежда се обществена поръчка за закупуване на 40 нови пътнически вагона на прогнозна стойност от 77 млн. лева.;

•          Провежда се обществена поръчка за среден ремонт на 47 пътнически вагона серии 1050 и 2150;

•          Обявена е обществена поръчка за подемен ремонт на 5 бр. модернизирани локомотива 46/47 серия;

•          Обявена е обществена поръчка за придобиване на 16 електрически мотрисни влака (ЕМВ) за средни и дълги разстояния с повишен комфорт и капацитет средно 290 места;

•          Предстои стартирането на процедура за средносрочен наем на 5+5 локомотива за срок от 2+1 години;

•          За 2020 г. е планирана и процедура за модернизация на теснопътни дизелови локомотиви;

•          В ход е обществена поръчка за закупуване на 30 пътнически вагона, използвани в конвенционалната железопътна система на ЕС, предварителната експертиза за които е възложена на сформирана специално за целта техническа комисия, включваща и външни експерти.

В хода на комисията беше засегната и темата относно графика за движение на влаковете, като се отбеляза, че в началото на 2020 г. изпълнението на ГДВ е в рамките на 93.5%, което е най-добрият показател в рамките на последната година и половина. До средата на годината недостигът на вагони, а до края на годината недостигът на тягов подвижен състав ще бъдат изцяло преодолени, а изпълнението на разписанието ще се стреми към 96%. При разработването на ГДВ, транспортната схема и периодите на движение на влаковете са съобразени в максимална степен с обемите и структурата на превозите, увеличен е броя на пътническите композиции по някои направления, както и са значително подобрени връзките на влаковете в някои от основните възелни гари, като времето за изчакване в гарите е значително намалено.

В края на заседанието управленският екип на БДЖ отбеляза, че с цел гарантиране на прозрачност в дейността на дружеството разработва идея за създаване на обществен съвет към Съвета на директорите, в който да бъдат включени членове от граждански организации при обсъждането на важни теми в железопътния транспорт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За Холдинг БДЖ

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Debug: ??x??