Проектът „Заедно напред” реализира стартирането на две нови паралелки в Мездра и Горна Оряховица

Проектът „Заедно напред” реализира стартирането на  две нови паралелки в Мездра и Горна Оряховица

В резултат на проекта „Заедно напред” стартираха още две нови паралелки в дуална форма на обучение в градовете Мездра и Горна Оряховица. За записаните в тези паралелки ученици ще се осъществява придобиването на квалификации по застрашени професии, които са с ключово значение за дейността на националния жп превозвач.

В Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство /гр. Мездра/ ще се обучават десет ученици, които ще овладяват професията „Техник по железопътна техника“ със специалност „Локомотиви и вагони“. Същата специалност стартира и в Професионалната гимназия по железопътен транспорт “Н. Й. Вапцаров” /Горна Оряховица/ с осем ученици. Двете училища са сред основните учебни заведения в страната, които  подготвят кадри за железопътния транспорт.

Припомняме, че през изминалата учебна година в професионалната гимназия в Мездра се откри паралелка с дуална форма на обучение с предпочитаната професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника” за ученици след седми клас.

За допълнително стимулиране на учениците и за поддържане на интереса им към дуалната форма на обучение в сферата на железопътния транспорт се предлагат стипендии за висок успех и минимален брой неизвинени отсъствия. Подобен финансов стимул предпоставя системно усвояване на знания и последователност в овладяването на професионални умения по специалността. Това способства за изграждането на трудови навици и ангажираност на учениците още в началото на кариерата им. Освен това възпитаниците ще могат да се възползват и от стипендиантски програми, които „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД предлага, възможности за преквалификация след дипломирането за други правоспособности и продължаващо обучение във висшите училища.

Създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на ръководството на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на БДЖ като бъдещ потенциален работодател. Националният железопътен превозвач поставя акцент, че е един добър избор за бъдещо професионално развитие, с нова визия и стратегически поглед, ориентиран към хората като дългосрочна инвестиция, а не като ресурс.

 

За Холдинг БДЖ

Полезно от БДЖ

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Debug: ??x??