Временно е преустановено движението на влаковете в участъка между гарите Пловдив и Крумово

В 10.30 ч., днес, в междугарието Пловдив разпределителна изток – Крумово, подбивна машина, преминаваща транзит по път 2 в посока Димитровград, удря служител на ДП НКЖИ.

Загиналият е изпълнявал служебните си задължения във връзка с извършвания текущ ремонт на стрелки по път 1 в участъка.

Извършва се разследване от специализираните органи и ДП НКЖИ.

Движението на влаковете в междугарието е преустановено.

По тази причина престояват два бързи и един пътнически влак. Това са бързият влак № 1621 София - Свиленград, който престоява в Пловдив, бързият влак № 8610 Бургас - София, който престоява в Катуница и пътническият влак № 10142 Свиленград - Пловдив, който престоява в гара Крумово. Пътниците от бързите влакове са превозени с автобуси в участъка между Пловдив и Катуница, а от пътническия влак - от Крумово до Пловдив.

През гара Филипово са отклонени бързият влак № 8601 от София за Варна и пътническият влак № 80100 от Ямбол за Пловдив.

Отменени са пътническите влакове  19213/19214/19215/19216/19217/19218 Пловдив - Асеновград - Пловдив, № 10245 от Пловдив за Димитровград и № 18204/19205 Пловдив - Пещера - Пловдив. За пътниците от влаковете между Пловдив и Пещера е осигурен превоз с автобуси.

Debug: ??x??