Даниела Везиева

Даниела Везиева

Председател на Съвета на директорите


Назад

Даниела Везиева е председател на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД от месец март 2022 г.

Притежава дългогодишен опит в сферата на публичните финанси и администрацията. Работила е по проекти, свързани с децентрализацията и въвеждане на нови модели на управление. От 2007 г. до 2014 г. е представлявала България в Бюджетния комитет на Европейски училища.

От ноември 2014 г. до февруари 2017 г. е заместник-министър на икономиката. След това е била съветник в кабинета на председателя на Комисия за финансов надзор. Заемала е мениджърски и ръководни длъжности в областта на банковата и консултантска дейност.

По време на служебния кабинет през 2021 г. е била съветник към министъра на икономиката, след което е назначена за министър на икономиката.

Даниела Везиева е доктор по икономика от НВУ "Васил Левски" – гр. Велико Търново. Преди това е завършила образователна степен магистър по финанси и кредит в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, с допълнителна квалификация "Контрол в публичния сектор".

Debug: ??x??