„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. в сграда „Експедиция /дежурен депо/“, Локомотивно депо Горна Оряховица, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД за монтиране на кафе автомат

Debug: ??x??