„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. за поставяне на кафе автомат в сграда административна експлоатация и омекотителна стая в Локомотивен филиал Септември, с административен адрес: гр. Септември, ул. „Любен Каравелов“ № 2, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??