„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. за поставяне на кафе автомат в сграда административна експлоатация и омекотителна стая в Локомотивен филиал Септември, с административен адрес: гр. Септември, ул. „Любен Каравелов“ № 2, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

Debug: ??x??