„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 /два/ броя среднотонажни контейнери с № 82114 и № 83223, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, находящи се на територията на ППП София, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 132 А, разделени в 2 /два/ лота

Debug: ??x??