„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от два гаражни коловоза №№ 5 и 21, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, разделени в 2 /два/ лота

Debug: ??x??