„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на два обособени обекта собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за поставяне на два броя кафе -автомати и един вендинг автомат, находящи се на територията на ППП Пловдив и ППП Горна Оряховица, разделени в 2 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Debug: ??x??