„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „ЖП бюро Рила“ с обща площ 78,50 кв.м., с административен адрес гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 31-А, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Debug: ??x??