„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособен обект „Голяма зала (кино-театър) и обслужващи помещения на първи и втори етаж – фоайета, кулоари, санитарни възли, намиращи се в „Административна сграда ППП Пловдив”, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 3

Debug: ??x??