„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособен обект „Голяма зала (кино-театър) и обслужващи помещения на първи и втори етаж – фоайета, кулоари, санитарни възли, намиращи се в „Административна сграда ППП Пловдив”, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 3

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Информация за пътуване на групи над 6 човека

Информация за пътуване на групи над 6 човека

При пътуване на повече от шест човека заедно, е необходимо да...

Debug: ??x??