„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от „Сграда Ремиз хале 2” и съоръжения към нея, находящи се на територията на ЛД София, р-н Подуяне, гр. София, ул. „Майчина слава” № 2, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Debug: ??x??