„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Обособено помещение с полезна площ 75,5 кв. м., намиращо се в сутерена на Административна сграда в Локомотивно депо София, гр. София, ул. „Заводска“ № 1, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“

Debug: ??x??