„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Площ от 1 кв.м. в помещение, находящо се в гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 5, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за инсталиране на АТМ устройство“

Debug: ??x??