„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с обща площ 42 кв.м. в сграда „Портиерна пред вход депо, павилион, намиращо се в Локомотивно депо София, гр. София, ул. „Заводска“ № 1, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Debug: ??x??