„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Помещение с площ 13,76 кв.м., находящо се на I-ви етаж в сграда „Общежитие” в гр. Горна Оряховица, ул. „Ниш” № 4А, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“

Debug: ??x??