„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с явно наддаване за отдаване под наем на три обособени обекта от недвижими имоти, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, находящи се в района на жп гари Кулата и Долапите, и в гр. Стара Загора, съгласно схеми, приложени към тръжната документация, разделени в три лота

Debug: ??x??