„БДЖ – Товарни превози” ЕООД” открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 150 (сто и петдесет) броя талиги с лети рами тип ЦНИИ Х3- 0, индивидуализирани с номера от 151 до 300, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, в състоянието в което са и от мястото, където се намират – Фериботен комплекс Варна, разделени на 3 лота по 50 броя

Debug: ??x??