„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот „Офис с площ 12,36 кв. м., представляващ помещение на І-ви етаж в административно битова сграда ВРУ Свиленград, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“

Debug: ??x??