„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособен обект, находящ се на адрес: гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ № 47 и три обособени обекта, находящи се на адрес: гр. София, район „Подуяне“, бул. „ Ген. Данаил Николаев“ № 1, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, разделени в четири лота

Debug: ??x??